Distanstolkning

Du kan beställa teckenspråkstolkning och skrivtolkning på distans.

När du beställer tolkning på distans kommer tolken inte finnas fysikt på plats utan tolkar på distans via den plattform du angett när du beställt tolk.

När du beställer teckenspråkstolkning på distans sker tolkningen alltid på video eftersom personen med dövhet och tolken måste se varandra. 

Verksamheter tillhörande Region Stockholm ska alltid beställa distanstolkning via Alltid Öppet.

När tolkning ska utföras på distans på annan plattform som till exempel FaceTime, Zoom, Teams eller WhatsApp är mötesansvarig, exempelvis arbetsgivaren, vårdgivaren eller föreningen, personuppgiftsansvarig enligt GDPR.

Har du frågor om distanstolkning är du varmt välkommen att kontakta Tolkcentralen. Se avsnittet Boka tolk för kontaktuppgifter