Kontor

Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen ordnar tolk till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselnedsättning inom begreppet vardagstolkning.

Viktig information - Covid-19 (Coronavirus)

På direktiv av Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, för att minska risken för spridning av covid-19 (coronavirus) och för att säkerställa tolkresursen erbjuds just nu endast tolktjänster på distans vid tolkning inom hälso- och sjukvården, till exempel läkarbesök, tandläkare med flera. Dövblindtolkning är det enda undantaget.
  

Du går till ditt besök som vanligt och tolken tolkar på distans. Vårdgivaren och tolken ordnar samtalet. Du behöver inte tänka på det.
  

Tolkcentralen har öppet för besök och har telefontolkning som vanligt. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber vill vi att du inte besöker Tolkcentralen. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Tolkcentralen följer dessa direktiv tills nya kommer.   
  

Har du frågor, vänligen kontakta Tolkcentralen på e-postadress tolkcentralen.slso@sll.se

   
Mer information på teckenspråk om covid-19 hittar du hos krisinformation.se och 1177.se. Klicka på länkarna nedan
  

krisinformation.se
1177.se

Lämna dina synpunkter

Berätta vad du tycker om Region Stockholms tolktjänst så att vi kan bli bättre.
Kom med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på

  • beställningsrutiner
  • utförande av tolkuppdrag
  • vårt bemötande eller information från Tolkcentralen

Mejla till tolkcentralen.synpunkter.slso@sll.se

Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

Du kan boka tolk upp till 24 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag. Behöver du boka tolk inom 24 timmar, från att tolkningen ska starta, kontaktar du oss på Tolkcentralen.

Privatpersoner loggar in på Tolkportalen med bank-ID och vårdgivare med e-tjänstekort via tolkportalen.regionstockholm.se