Upphandling

Från och med den 1 november 2019 trädde nytt tolkavtal i kraft inom anbudsområdena 2-5 som avser tolkmetoderna skrivtolkning, tecken som stöd (TSS) eller tolkstödjare.
Avtalet innebär att du kan önska enskilda tolkar. Du kan däremot inte önska tolkbolag.

Inom tolkmetoden teckenspråk-, och dövblindtolkning pågår just nu en upphandling som beräknas träda i kraft i januari 2021. Det innebär att du tillsvidare, under det nuvarande tolkavtalet, kan önska en särskild tolk eller tolkbolag.

Enligt det nya avtalet, som beräknas träda i kraft i januari 2021, kommer det att vara möjligt att önska enskilda tolkar. Du kan däremot inte önska tolkbolag.