Tolkbolag

Tolkcentralen anlitar upphandlade tolkbolag till uppdrag inom området vardagstolkning och som utförs inom Region Stockholm.

Tolkbolag med teckenspråkstolkar

1. Jtolkforall AB

2. LW Tolkservice AB

3. Tecken & Tolk Sverige AB

4. Admico Tolk AB
e-post: a.axelsson@admico.se

5. Tolkservice Profession AB

6. Auktoriserad Tolk Sverige AB

Tolkbolag med skrivtolkar

1. Svensk skrivtolkning AB

2. Stockholmstolkarna AB

3. Tolkservice Profession AB

Tolkbolag med dövblindtolkar

1. Tecken & Tolk Sverige AB

2. Auktoriserad Tolk Sverige AB

3. Tolkservice Profession AB

Tolkbolag med tecken som stöd (TSS)

1. Svensk Skrivtolkning AB

2. Stockholmstolkarna AB

Tolkbolag med tolkstödjare

1. Jtolkforall AB

2. Stockholmstolkarna AB

Beredskapstolk vid akuta situationer

1. Tolkservice Profession AB

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50

När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom att välja * (stjärna). 

För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu