Tolkbolag

Tolkcentralen anlitar upphandlade tolkbolag till uppdrag inom området vardagstolkning och som utförs inom Region Stockholm.

Tolkbolag med teckenspråkstolkar

1. Jtolkforall AB
www.tolkforall.se

2. LW Tolkservice AB
www.lwtolk.net

3. Tecken & Tolk Sverige AB
www.teckentolk.se

4. Admico Tolk AB
e-post: a.axelsson@admico.se

5. Tolkservice Profession AB
www.tsp-ab.se

6. Auktoriserad Tolk Sverige AB
www.a-tolk.se

Tolkbolag med skrivtolkar

1. Svensk skrivtolkning AB
www.skrivtolkning.se

2. Stockholmstolkarna AB
www.stockholmstolkarna.se

3. Tolkservice Profession AB
www.tsp-ab.se

Tolkbolag med dövblindtolkar

1. Tecken & Tolk Sverige AB
www.teckentolk.se

2. Auktoriserad Tolk Sverige AB
www.a-tolk.se

3. Tolkservice Profession AB
www.tsp-ab.se

Tolkbolag med tecken som stöd (TSS)

1. Svensk Skrivtolkning AB
www.skrivtolkning.se

2. Stockholmstolkarna AB
www.stockholmstolkarna.se

Tolkbolag med tolkstödjare

1. Jtolkforall
www.tolkforall.se

2. Stockholmstolkarna
www.stockholmstolkarna.se

Beredskapstolk vid akuta situationer

1. Tolkservice Profession AB

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50

När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom att välja * (stjärna). 

För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu