Upphandling tolktjänst

Stockholms sjukvårdsområde/Tolkcentralen utför nu en tolkupphandling av tre (3) anbudsområden:

1. Teckenspråkstolkning/Dövblindtolkning

2. Beredskapstolkning, tolk i akuta situationer då Tolkcentralen håller stängt

3. Teckenspråkstolkning på distans - Distanstolkning utförs av SLSOs godkända medier som möjliggör trepartsamtal


Förfrågningsunderlaget finns att hämta från upphandlingsverktyget: www.tendsign.com