APT 2020

Tolkcentralen har APT och stänger kl 13.00 följande datum:

  • 20/2
  • 19/3
  • 23/4
  • 14/5
  • 11/6

Under APT har Tolkcentralen bevakning på beställningar via e-post och tolkportalen. Vid akut sjukvård, polis eller socialtjänst, kontakta akut tolk