Tolkcentralen har stängt på grund av APT/planeringsdag - datum och tider

Tolkcentralen har APT och stänger kl 13.00 följande datum:

  • 20 maj
  • 10 juni
  • 2 sept
  • 7 oktober
  • 4 november
  • 2 december
  • 3 december (Tolkcentralen har stängt hela dagen för planeringsdag)

Under APT och planeringsdag har Tolkcentralen bevakning på beställningar via e-post och tolkportalen.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Publicerad 2021-01-13

Senast ändrad 2021-03-10