APT 2020

Tolkcentralen har APT och stänger kl 13.00 följande datum:

  • 10 september
  • 15 oktober
  • 12 november
  • 10 december (obs! Tolkcentralen stänger kl 12)

Under APT har Tolkcentralen bevakning på beställningar via e-post och tolkportalen.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?
Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).

För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu