Samverkansmöten 2021

Samverkan med intresseorganisationer


Syftet med samverkan är att Tolkcentralen och representanter från intresseorganisationerna ska ha ett diskussions- och kunskapsutbyte för att utveckla tolktjänsten.
Samverkan hålls vid tre planerade tillfällen per år och består av representanter från:

 • Stockholms Dövas Förening, SDF
 • Stockholms Dövas Ungdomsråd, SDUR
 • Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, FHDBF. En förening för alla åldrar.
 • Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB - Stockholms och Gotlands län
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB Östra
 • Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för tolk- och textfrågor, HRF
 • CI-föreningen i Stockholms län, HRF
 • Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, HSF
 • Tolkcentralen


Datum för samverkansmöte 2021
(Klockan 13.30-16.00)

 • 9 februari
 • 11 maj
 • 19 oktober

Kontakta oss på tolkcentralen.slso@sll.se om du vill ha mötesanteckningar