Nytt tolkavtal klart

Upphandlingen för tolkmetod teckenspråk- och dövblindtolkning, beredskapstolkning och teckenspråkstolkning på distans är klar.

Från och med den 1 januari 2021 träder det nya tolkavtalet i kraft som avser tolkmetoderna: teckenspråk-,dövblindtolkning, beredskapstolkning och teckenspråkstolkning på distans.

Nytt i det nya avtalet är att det möjligt att önska enskilda tolkar. 
Du kan inte önska eller önska bort tolkbolag.
Tolkcentralen har möjlighet att hantera 10 olika tolknamn av önskemål, för- och efternamn måste lämnas vid beställningstillfället.

 
 
 
 

Upphandlad rangordning


Tolkbolag med teckenspråks- och dövblindtolkar

 1. AllSign Consoulting AB
 2. AB Stockholmstolkarna STAB
 3. TUFFT
 4. Admico Tolk AB
 5. Tolkservice profession TI AB
 6. Jtolkforall AB
 7. Lingua communication Nordic AB
 8. Tecken & Tolk Sverige AB
 9. Avanti Teckenspråkstolk AB
 10. Elmera Tolkservice
 11. Guidai de Mello
 12. aSign tolk och konsult AB
 13. Swe Tolk AB

Tolkbolag med beredskapstolkning

 1. Tolkservice profession TI AB

Tolkbolag med teckenspråkstolkning på distans

 1. TUFFT
 2. Jtolkforall AB
 3. Tecken & Tolk Sverige AB
 4. Tolkservice profession TI AB
 5. Allsign Consulting AB
 6. Ningab AB
 7. AB Stockholmstolkarna STAB
 8. Admico Tolk AB
 9. Linguacom AB
 10. Swe Tolk AB
 11. Avanti teckenspråkstolk AB