Nytt tolkavtal för skrivtolkning, TSS och Tolkstödjare

Från och med den 1 november 2019 trädde nytt tolkavtal i kraft inom anbudsområdena 2-5 som avser tolkmetoderna skrivtolkning, tecken som stöd (TSS) eller tolkstödjare.
I det nya avtalet är det möjligt att önska enskilda tolkar. Du kan inte önska tolkbolag.

Inom tolkmetoden teckenspråk-, och dövblindtolkning pågår just nu en upphandling som beräknas träda i kraft under våren 2020.
Därefter har du möjlighet att önska enskilda tolkar och du kan inte längre önska eller önska bort tolkbolag.
Tolkcentralen har möjlighet att hantera 10 olika tolknamn av önskemål, för- och efternamn måste lämnas vid beställningstillfället.