Covid-19 - Hur påverkas din tolkbeställning?

Skärpta restriktioner i Region Stockholm på grund av ökad smittspridning av Covid-19. Här finns information om hur restriktionerna påverkar din tolkbeställning.

Tolkcentralens kommer fråga dig som beställer tolk om vi behöver mer information om hur din beställning följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Inom hälso- och sjukvård ska tolkningen ske på distans så ofta som det är möjligt.
Tolkcentralen tillsammans med vårdgivaren ansvarar för att utreda om distanstolkning är möjlig till din beställning.

I din tolkbekräftelse kommer det stå om tolken är på plats eller på distans.
Det kommer stå inom parentes: (Tolk på plats) eller (Tolk på distans).

Vid sociala sammanhang som till exempel middagar eller andra festliga tillställningar kan Tolkcentralen endast erbjuda tolk på distans just nu.
När du beställer tolk meddelar du vilken plattform som ska användas.

Till idrottsträningar, matcher, tävlingar eller liknande för personer som är 16 år eller äldre (födda 2004 eller tidigare) kan Tolkcentralen inte erbjuda tolk på plats just nu.
Du kan istället beställa distanstolkning om det är genomförbart.
När du beställer tolk meddelar du vilken plattform som ska användas.


Tolkcentralen följer Folkhälsomyndigheten och Regions Stockholms riktlinjer och uppdaterar texten när förändringar sker.