Covid-19 - Så påverkas din tolkbeställning?

Skärpta restriktioner i Region Stockholm på grund smittspridning av Covid-19. Här finns information om hur restriktionerna påverkar din tolkbeställning.

Tolkcentralen kommer att fråga dig som beställer tolk, om vi behöver få mer information om hur din beställning följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inom hälso- och sjukvård ska tolkningen ske på distans i första hand och det förutsätter att vårdgivaren har teknik för distanstolkning.Tolkcentralen ansvarar för, tillsammans med vårdgivaren, att utreda om det finns teknisk utrustning för distanstolkning till din beställning.
När du får din tolkbekräftelse, för tolkning inom hälso- och sjulvård, kommer det att stå i textmeddelandet att tolken är på distans eller på plats. Det står i parentes: (tolk på distans) eller (tolk på plats)
Personer med dövblindhet är undantagna och har alltid tolk på plats inom hälso- och sjukvård.

Tolkcentralen följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms riktlinjer och uppdaterar informationen fortlöpande