Avvikande öppettider

Läs mer om vilka dagar Tolkcentralen har begränsade öppettider

  • 2 september - stängt från klockan 13.00
  • 7 oktober - stängt från klockan 13.00
  • 5 november - stängt från klockan 12.30
  • 2 december - stängt från klockan 13.00
  • 3 december stängt - hela dagen

Under stängning, dessa dagar, har Tolkcentralen bevakning på nya beställningar via e-post och tolkportal.
Bild-, text-, och taltelefon är stängda. 


Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu