Avvikande öppettider

Läs mer om vilka dagar Tolkcentralen har begränsade öppettider

  • Onsdag 12 maj stänger kl 12:30 
    Tolkcentralen är stängd för besök och telefonsamtal (bild-, text- och taltelefon). Nya beställningar i Tolkportalen och via e-post hanteras fram till kl. 16.30

  • Torsdag 13 maj Kristi Himmelfärd - Stängt

  • Fredag 14 maj - Stängt
    Tolkcentralen är stängd för besök och telefonsamtal (bild-, text- och taltelefon). Nya beställningar i Tolkportalen och via e-post hanteras mellan kl. 08.00-16.30

  • Torsdag 24 juni - Stänger kl 15.00

  • Fredag 25 juni, Midsommarafton - Stängt

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu